Android App Market investment 2019

ช่องทางการชำระเงินครับ 😊

Bank Wire (โอนเงินผ่านธนาคาร)

1. โอนเงินจำนวน 6,500 บาท 

(กรุณาใส่เศษสตางค์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ) มาที่

ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : 
น.ส. โนรี เพื่อนฝูง
เลขที่บัญชี : 087-2-10916-1

2. เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ส่งสลิปแจ้งโอนเงิน” เพื่อส่งสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินผ่านระบบ Facebook Messenger
3. เมื่อ Admin ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไล์ให้ภายใน 24 ชั่วโมง

Paypal หรือบัตรเครดิต

1.กดปุ่ม “ซื้อทันที” ชำระเงินผ่าน paypal

2. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกหน้าจอ แล้วคลิกที่ปุ่ม “ส่งสลิปแจ้งโอนเงิน” เพื่อส่งสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินผ่านระบบ Facebook Messenger

3. เมื่อ Admin ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไล์ให้ภายใน 24 ชั่วโมง

***ถ้ายังไม่เคยใช้งาน Facebook Messenger ใช้กด”เริ่มต้นใช้งาน”ก่อนนะครับ**

ขอบคุณครับ แล้วพบกันในกลุ่มครับ 😊🙏🏻